شرکت فراز دانه آوند

تولید کننده خوراک دام، طیور، آبزیان و مکمل های غذایی
30001220941726

فرصت های شغلی

فراز دانه آوند,فرصت های شغلی

رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید.

رزومه های ارسالی ترجیحاً با فرمت PDF باشند.

آدرس ایمیل : jbrl.cv@gmail.com

job-chart