شرکت فراز دانه آوند

تولید کننده خوراک دام، طیور، آبزیان و مکمل های غذایی
30001220941726

گواهینامه و تندیس ها

تندیس چهره های ماندگار,فراز دانه آوند,جبرائیل بهادری

دریافت تندیس چهره های ماندگار مدیریت کسب و کار ایران

توسط مدیریت شرکت فراز دانه آوند

فروردین ماه ۹۵

tandis

دریافت تندیس همایش حماسه سازان
عرصه کشاورزی دامپروری و صنایع وابسته – اسفند ۹۲

گواهینامه iso9001  مدیریت –بهمن 93
فراز دانه آوند

دریافت گواهینامه iso9001 مدیریت – بهمن ۹۳

گواهینامه iso22000 ایمنی غذا – بهمن 93
فرازدانه آوند

دریافت گواهینامه iso22000 ایمنی غذا – بهمن ۹۳

گواهینامه GMP روش های تولید مطلوب – اردیبهشت 93
فراز دانه آوند

دریافت گواهینامه GMP روش های تولید مطلوب

 اردیبهشت۹۳

 

 

لوح تولیدکنندگان برتر خوراک دام وطیور گروه سایکو-فروردین94
فراز دانه آوند

دریافت لوح تولیدکنندگان برتر
خوراک دام وطیور گروه سایکو-فروردین۹۴

لوح سپاس اپانسر  برگزیده مسابقات کورس رفسنجان - پاییز 94

دریافت لوح سپاس اسپانسر برگزیده
مسابقات کورس رفسنجان- پاییز ۹۴

 

certificate

certificate

iso22000_2005

دریافت گواهینامه iso9001 مدیریت -فروردین۱۳۹۶

 

iso9001_2015

دریافت گواهینامه iso22000 ایمنی غذا – فروردین۱۳۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۵_۱۵-۰۸-۳۳

دریافت لوح تعهد به کیفیت

شایسته ملی

دریافت تندیس مدیر شایسته ملی تیرماه ۱۳۹۷

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۵_۱۵-۰۸-۲۴

دریافت تندیس  تعهد به کیفیت

S45C-518101410331_0001

دریافت

ISO22000 ایمنی غذا

  خرداد ۱۳۹۷

S45C-518101410331_0002

دریافت ISO 9001 مدیریت- خرداد ۱۳۹۷

S45C-518101410331_0003

دریافت

ISO10002 – ISO10004

خرداد ۱۳۹۷