شرکت فراز دانه آوند

تولید کننده خوراک دام، طیور، آبزیان و مکمل های غذایی
30001220941726

اسب

تغذیه اسب

تغذیه اسب

نویسنده: دکتر محبوب محمدی گروه تولیدی فراز سیستم‌های استاندارد غذایی مختلفی برای اسب وجود دارد. انرژی و مواد مغذی مورد نیاز برای نگهداری، رشد، تولید مثل، آبستنی، شیردهی و فعالیت ورزشی باید تامین ‌شود. میزان احتیاجات نگهداری اسب به وزن بدن بستگی دارد و دستورالعمل‌هایی برای تأمین انرژی و مواد…