شرکت فراز دانه آوند

دام سبک

از این رو، برای رشد سریع دام سبک ، نیاز به مصرف خوراک اصلی که شامل مکمل هستند، می باشد و معمولاً خوراک دام در اشکال مختلفی جهت سلامت دام در اختیار آنها قرار می گیرد.

خوراک دام از هم متفاوت خواهد شد برای مثال دام شیری و پرواری دو نوع از مهم ترین آنها هستند و این دام ها بر اساس نامشان برای تامین گوشت و دیگری برای تامین لبنیات است.

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی