شرکت فراز دانه آوند

گاو شیری

خوراک گاو شیری

خوراک گاو شیری در شرکت فراز دانه آوند نیز به ویژگی‌های مختلفی بستگی دارد که می‌تواند با توجه به عواملی مانند نژاد گاو، جنسیت، نوع، وضعیت آبستن یا شیرده بودن و همچنین منطقه جغرافیایی محل نگهداری، متفاوت باشد. اما به طور معمول، به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم وزن گاو، تقریباً ۰.۵ کیلوگرم کنسانتره به خوراک اضافه می‌شود.

گاوهای بالغ می‌توانند روزانه تقریباً بین ۱۰ تا ۲۵ کیلوگرم ماده خشک و ۲۰ تا ۴۰ کیلوگرم خوراک مرطوب مصرف کنند. این میزان‌ها به صورت میانگین است و ممکن است با شرایط محیطی و فیزیولوژیکی گاوها متغیر باشد. برای تعیین نوع جیره و اندازه مصرف روزانه خوراک برای هر گاو، توصیه می‌شود با جیره نویسان با تجربه مشورت کنید تا بهترین راهکار برای تغذیه گاوهای خود را پیدا کنید.

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی