شرکت فراز دانه آوند

جوجه گوشتی

خوراک جوجه گوشتی

در اولین روزی که جوجه ها به مرغداری انتقال داده می شوند برای کاهش استرس در اثر جابجایی بهتر است به مدت ۲۴ ساعت فقط محلول آب شکر در اختیار آنها قرار گیرد. بدین منظور می توانید ۵ کیلوگرم شکر را در صد لیتر آب حل کنید و در داخل آبخوری های سالن قرار دهید.

بعد از گذشت این مدت و قرارگیری جوجه ها در داخل سالن مرغداری دان ابتدایی یا همان پیشدان در اختیار آنها قرار دهید. در خوراک اولیه طیور باید میزان پروتئین ۲۱ درصد باشد و میزان انرژی قابل متابولیسم ۳۲۰۰ کالری و محتوای فیبر آن نیز در مقدار اندک خود باشد زیرا جوجه ها توانایی هضم فیبر را به خوبی ندارند.

اولین تغییری که در جیره غذایی مصرفی طیور ایجاد می شود تغییر در شکل بافت دان است که عموما شکل آن از کرامبل یا بافت ریز به پلت تغییر پیدا می کند. اندازه شکل پلت در این دوره به قطر ۲ الی ۳.۵ میلی متر یا دان مش با الک درشت است.

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی