شرکت فراز دانه آوند

مرغ تخمگذار

مرغ تخمگذار

جیره هایی که شامل غلات و مکمل های پروتئینی (مثل کنجاله سویا) مواد معدنی، ویتامین ها و چربی باشند برای تأمین نیاز غذایی روزانه و تولید تخم مرغ کافی خواهد بود. اما بحث هزینه نیز مطرح می باشد.

برای کاهش هزینه های خوراک مرغ تخمگذار میتوان درصدی از جیره را با محصولات فرعی خوراکی مثل سبوس گندم، ضایعات نانوایی، پودر گوشت یا بقایای میوه و سبزیجات در مواقعی که توجیه اقتصادی داشته باشند، مورد استفاده قرار داد.

محرک های رشد (مثل باسیتراسین ) و کوکسیدیوستات ها نیز ممکن است به مقدار جزیی به جیره افزوده شوند. بازدارنده های رشد کپک ها اغلب اوقات برای جلوگیری از رشد مایکونوکسین ها که برای طیور مضر هستند به جیره افزوده می شوند.

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی