شرکت فراز دانه آوند

پرندگان

غذای پلت فونیکس پرندگان برخی از پرندگان بلافاصله خوراک پلت فونیکس را می پذیرند ولی برخی دیگر به کمک نیاز دارند. اگر پرنده شما تمایلی به تغییر نشان نمی دهد از مراحل زیر کمک بگیرید.

استفاده از فونیکس سید می تواند خوراک موثری برای تغییر عادت غذایی باشد : مخلوطی از خوراک آجیلی و پلت فونیکس تهیه کنید و در اختیار پرنده قرار دهید بعد از چند روز به مرور نسبت به خوراک پلت تا زمانی که پرنده به این نوع تغذیه عادت کند بیشتر کنید و پس از عادت دادن پرنده به این نوع تغذیه هر روز مقدار لازم از دان پلت را در اختیار پرنده قرار دهید.

غذای آجیلی فونیکس پرندگان فاقد مواد نگدارنده با ترکیبات با کیفیت ، دارای مقادیر مناسب ویتامین و اسید آمینه ها ، بدون نیاز به آماده سازی ؛ حجم کمتر غذا ، جلوگیری از کثیف شدن قفس

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی