شرکت فراز دانه آوند

محصولات

دام های سبک شامل انواع بز و گوسفند، و دام های سنگین شامل انواع گاو و بوفالو می‌باشد. از جمله مهمترین تفاوت میان این دو گروه در در روش تغذیه این دام ها و بافت گوشت آنها است. در ماه های اولیه پس از تولد هر کدام از این دام ها، تغذیه تنها باعث عضله سازی آنها می‌شود. اما پس از گذشت مدت زمان مشخصی، تغذیه دامهای سبک باعث افزایش میزان چربی گوشت آنها می‌شود در حالی که در نوع سنگین همچنان عضله سازی اولویت بدن می‌باشد.

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی