شرکت فراز دانه آوند

محصولات

یکی از اهداف اصلی پروار بندی گوساله تولید گوشت قرمز است و گوشت گوساله دارای چربی بسیار کمی است و همچنین درصد پروتئین این گوشت ۲۱ درصد است. بنابراین گوساله پرواری از اهمیت بسیاری در تامین پروتئین مورد نیاز می‌باشد. طرح پرواربندی گوساله یکی از مهمترین طرح های اقتصادی است و دامداران و سرمایه گذاران جوان چنانجه در این حرفه سرمایه گذاری نمایند به سود زیادی دست پیدا خواهند کرد.

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی