شرکت فراز دانه آوند

محصولات

غذای مقوی برای مرغ تخمگذار غذای مقوی برای مرغ تخمگذار همان دان آماده میباشد که بصورت فرموله شده و متناسب با فیزیولوژی آنها تهیه میشود. این دان آماده شامل ذرت، گندم، کنجاله ها، کنسانتره مرغ تخمگذار، صدف معدنی، پودر گوشت و استخوان، پودر ماهی، انواع ویتامین ها و مواد ضروری است.

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی