مکمل ویتامینه – معدنی ۰٫۵ درصد دوره پرورش (۱ تا ۱۰ هفته) شیور

تعریف مکمل های غذایی:
ویتامین ها و مواد معدنی ، عناصـری ضروری هستند که در بدن ساخته نمی شوند یا میزان سنتز آنها در بدن برای دستیابی به حداکثر عملکرد کافی نبوده و باید به خوراک افزوده شوند. مکمل های ویتامینه و مواد معدنی طیـور مجمـوعه ای از حداقل۱۲نوع ویتامین، کولیـن کلرایـد و چندین مواد معـدنی ضروری می باشند که با حامل های مختلف رقیق سازی شده که این ترکیب در طول دوره پرورش و تولید طیور در خوراک مورد استفاده قرار می گیرد

مکمل های ویتامینه و معدنی فراز دانه آوند:

مکمل های ویتامینـه و معـدنی این مجموعه با توجـه به عـواملی نظیـر نوع و درصد خلوص ، پایداری ، نحوه آمـاده سازی و میکس یکنواخت ، با استفـاده از حجم دهنده مناسب و بر اسـاس نیازهای واقعی طیـور به دقت فرموله شده و کلیـه ویتامین ها و مواد معـدنی مورد نیاز پرنده را برای دستیابی به حداکثر رشد و تولید تامین می نمایند. ویتامین های مورد استفاده در تولید این مکمل ها از شرکت های معتبر DSM سوئیس و ADISSEO فرانسـه تهیه شده و محصول به وسیله دستگاه میکسـر افقـی تمام استیل پارویی به صورت Double Shaft تمام اتوماتیک تولیـد می شوند.

توضیحات

بسته بندی : مکمـل های ویتامینـه و معـدنی درکیسـه های ۲۵کیلوگرمی کامپـوزیت دولایه بارعایت استـانداردهای بین المللی و بهداشتی به صورت جداگانه بسته بندی می گردد.

آنالیز محصول

ریز مغذی‌های موجود در یک کیلوگرم

ریزمغذی / افزودنی

ویتامینی

واحد

مقدار

ویتامین A ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ویتامین D3 ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ویتامین E ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ویتامین K3 (ﻣﻨﺎدﯾﻮن) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
ویتامین B1 (ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
ویتامین B2 (رﯾﺒﻮ ﻓﻼوﯾﻦ) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
ویتامین B3 (اﺳﯿﺪ ﻧﯿﮑﻮﺗﻨﯿﮏ) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
ویتامین B5 (اﺳﯿﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﯿﮏ) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
ویتامین B6 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
ویتامین B9 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
ویتامین B12 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
ویتامین H2 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم

ریزمغذی / افزودنی

معدنی

واحد

مقدار

آهن ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
منگنز ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
روی ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
مس ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
سلنیوم ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
ید ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
کبالت ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
منیزیم ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم

 

جیره

5 کیلوگرم (2.5کیلوگرم مکمل معدنی+2.5کیلوگرم مکمل ویتامینه) در هرتن خوراك استفاده شود.

برگشت به بالا