شرکت فراز دانه آوند

درخواست نمایندگی

مزایای نمایندگی فراز دانه :

  • تحویل کنسانتره و مکمل  در مقصد بدون پرداخت کرایه حمل
  • ارائه جیره توسط متخصصین تغذیه با توجه به شرایط محیطی و در دسترس بودن نهاده ها
  • مشاوره در هر ساعت از شبانه روز با بخش علمی شرکت
  • بازدید از واحدهای پرورشی در صورت لزوم
  • اضافه کردن افزودنی های مجاز و محرک های رشد در صورت سفارش مشتری

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی