شرکت فراز دانه آوند

ارتباط با ما

اطلاعات دفتر مرکزی

فرم ارتباط با دفتر مرکزی

لطفا جهت سفارش خرید یا تولید محصول ، استعلام قیمت بر اساس سفارش شما و یا بررسی توان تولید یا تامین مجموعه ما ، سفارش خود را در فرم روبرو ثبت کنید و توضیح کاملی از انتظارات و درخواست خود ارائه کنید تا بتوانیم اطلاعاتی هرچه دقیق تر به شما ارائه کنیم.

در نظر داشته باشید که حداکثر ۲ روزکاری زمان نیاز است تا پاسخی به درخواست شما ارائه شود. هم چنین کارشناسان فروش ما ، با شما تماس خواهد گرفت تا دقیق تر سفارش شما را بررسی کنند بنابراین خواهشمند است اطلاعات تماس را بدرستی وارد کنید.

نوع درخواست شما

اطلاعات کارخانه

فرم ارتباط با کارخانه

لطفا جهت سفارش خرید یا تولید محصول ، استعلام قیمت بر اساس سفارش شما و یا بررسی توان تولید یا تامین مجموعه ما ، سفارش خود را در فرم روبرو ثبت کنید و توضیح کاملی از انتظارات و درخواست خود ارائه کنید تا بتوانیم اطلاعاتی هرچه دقیق تر به شما ارائه کنیم.

در نظر داشته باشید که حداکثر ۲ روزکاری زمان نیاز است تا پاسخی به درخواست شما ارائه شود. هم چنین کارشناسان فروش ما ، با شما تماس خواهد گرفت تا دقیق تر سفارش شمارا بررسی کنند بنابراین خواهشمند است اطلاعات تماس را بدرستی وارد کنید.

نوع درخواست شما

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی