شرکت فراز دانه آوند

محصولات

لیست محصولات مجموعه فراز دانه آوند
مرغ مادر مرغی است که برای تولید تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه پرورش داده می شود و به سه دسته مرغ مادر گوشتی٫ مرغ مادر تخمگذار و مرغ مادر بومی تقسیم می شود. مرغ مادر را به دو روش بستر و در قفس می توان پرورش داد.

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی