شرکت فراز دانه آوند

محصولات

مرحله شیرخوارگی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل یک دام به‌حساب می‌آید. در این دوران تغذیه در کنار مدیریت پرورش صحیح می‌تواند بیشترین تأثیر را بر روی رشد دام درآینده داشته باشد. خوراکی که به دام در این سن داده می‌شود ازنظر کمی و کیفی با خوراک دام‌های بالغ بسیار متفاوت است و اگر به‌صورت اصولی تنظیم نگردد یقیناً نمی‌تواند نیازهای دام را برآورده سازد در این حالت گوساله آن‌طور که شایسته است درآینده مرحله تولید خوبی نخواهد داشت حال این رشد چه ازنظر گوشت و یا چه ازنظر شیر و گوساله‌زایی باشد؛ بنابراین اگر دامداران عزیز به بحث خوراک و تغذیه اصولی آن‌ها بیشتر اهمیت بدهند یقیناً با پرورش دام‌های پر تولید به سود قابل قبولی خواهند رسید.

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی