خوراک آجیلی لنگش (لامیناتیس)

برای تولید خوراک های آجیلی دکتر هورس از بهترین و با کیفیت ترین منابع خوراک داخلی و خارجی استفاده شده است. خوراک های آجیلی دکتر هورس به وسیله نرم افزار اختصاصی جیره نویسی اسب توسط متخصصان تغذیه اسب و براساس جداول استاندارد غذایی آمریکا و اروپا فرموله و تولید می شود. خوراک های آجیلی دکتر هورس از لحاظ انرژی، پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری، عناصر معدنی کم نیاز و پر نیاز، اسیدهای چرب ضروری مختلف، امگا3 و امگا6 ، ویتامین های محلول در آب و چربی، ال کارنیتین، آنتی اکسیدان، پروبیوتیک، پری بیوتیک، و سایر ریزمغذی های مورد نیاز اسب متوازن می باشد و متناسب با فعالیت های ورزشی مختلف و شرایط فیزیولوژیکی اسب تنطیم و تولید شده است.

توضیحات

  • درمان لنگش اسب
  • بهبود و تقویت سلامت سم
  • محرک رشد و ترمیمی آسیب سم و تقویت بافت های پیوندی آن
  • زیبا سازی سم اسب برای حضور در مسابقات زیبایی
  • استفاده از مواد معدنی کیلاته و مواد ویتامینه از معتبرترین برندهای اروپایی
  • غنی شده با پروبیوتیک و پری بیوتیک برای بهبود هضم و جذب مواد مغذی و سلامتی دستگاه گوارش
  • شکل فیزیکی و بافت مطلوب و خوش خوراک برای اسب و و غنی شده با منابع امگا ۳ و امگا ۶

آنالیز محصول

ریز مغذی‌های موجود در یک کیلوگرم

ریزمغذی / افزودنی

واحد

مقدار

Dry matter % 89.5
DE McaL/kg 3.2
Crude protein % 24.5
EE % 6.3
ADF % 10.5
NDF % 23
Vitamin A IU 13700
Vitamin E IU 29
Vitamin B1 mg 12.5
Vitamin B2 mg 5.4
VitaminB3 mg 78.5
VitaminB5 mg 58.5
VitaminB6 mg 4.46
VitaminB9 mg 2.5
VitaminB12 mg 19.5
VitaminD3 IU 980
VitaminK3 mg 2.5
Vitamin H2 mg 12
VitaminC IU 2.4
Lysine mg 12700
Methionine mg 4450
Threonine mg 18
Mn  chelated mg 63
Se   chelated mg 0.3
Zn chelated mg 165
Cr chelated mg 0.3
Cu  chelated mg 49
Ca mg 15400
P mg 7600
Mg mg 2800
K mg 9850
Na mg 8300
Cl mg 12950
S mg 2900
Co mg 0.4
Fe mg 180
I mg 1.5
Sodium Saccharin mg 9.5
Probiotic mg 14.5
Multi Enzyme mg 978
L – Carnitine mg 245
Choline cl mg 1640
Antioxidant mg 9.5
Antimold mg 24

جیره

محصول فوق در 2 وعده یا بیشتر در هر رز مورد تغذیه قرار گیرد. حداکثر میزان مصرف این محصول 50 درصد از کل خوراک دریافتی روزانه یه ازای هر راس اسب می باشد. علوفه خشک یا مرتعی با کیفیت، تمیز و عاری از گرد و خاک  در اختیار اسب قرار دهید. زمانی که اسب کمتر مورد ترین روزانه قرار می گیرد مصرف این محصول باید کاهش یابد. به منظور تنظیم جیره غذایی به چدول مراجعه و یا با متخصص تغذیه شرکت فراز دانه آوند تماس حاصل فرمایید.

مقدار مصرف روزانه بر اساس وزن بدن Daily intake basis on Body weight
600 500 400 200 وزن اسب
میزان مصرف روزانه  خوراک آجیلی  (کیلوگرم در روز)                                                                    میزان فعالیت
3 2.5 2 1 کم
4.5 3.75 3 1.5 معمولی
6 5 4 2 زیاد
7.5 6.26 5 2.5 خیلی زیاد
برگشت به بالا