خوراک آجیلی نریان (سیلمی)

برای تولید خوراک های آجیلی دکتر هورس از بهترین و با کیفیت ترین منابع خوراک داخلی و خارجی استفاده شده است. خوراک های آجیلی دکتر هورس به وسیله نرم افزار اختصاصی جیره نویسی اسب توسط متخصصان تغذیه اسب و براساس جداول استاندارد غذایی آمریکا و اروپا فرموله و تولید می شود. خوراک های آجیلی دکتر هورس از لحاظ انرژی، پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری، عناصر معدنی کم نیاز و پر نیاز، اسیدهای چرب ضروری مختلف، امگا3 و امگا6 ، ویتامین های محلول در آب و چربی، ال کارنیتین، آنتی اکسیدان، پروبیوتیک، پری بیوتیک، و سایر ریزمغذی های مورد نیاز اسب متوازن می باشد و متناسب با فعالیت های ورزشی مختلف و شرایط فیزیولوژیکی اسب تنطیم و تولید شده است.

توضیحات

  • بهبود باروری
  • غنی شده با اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶
  • افزایش کارآیی سیتم ایمنی و مقاومت بدنی اسب

آنالیز محصول

ریز مغذی‌های موجود در یک کیلوگرم

ریزمغذی / افزودنی واحد مقدار
Dry matter % 89

DE

McaL/kg 3.4
Crude protein % 15
EE % 4.5
ADF % 6.8
NDF % 17.1
Vitamin A IU 5200
Vitamin D3 IU 800
Vitamin E IU 80
Vitamin B1 mg 10.5
Vitamin B2 mg 4.4
VitaminB3 mg 16.4
VitaminB5 mg 12
VitaminB6 mg 1.2
VitaminB9 mg 2.4
VitaminK3 mg 2.4
Vitamin H2 mg 1.6
VitaminC IU 1.9
VitaminB12 mg 16
Lysine mg 7750
Methionine mg 1600
Threonine mg 130
Cu  chelated mg 18
Cr chelated mg 0.2
Mn  chelated mg 35
Se  chelated mg 0.2
Zn  chelated mg 50
Ca mg 6500
P mg 4700
Mg mg 1650
K mg 7400
Na mg 3350
Cl mg 5900
S mg 1400
Co mg 0.5
Fe mg 91.5
I mg 1.4
Sodium Saccharin mg 8
Probiotic mg 400
Multi Enzyme mg 4
L – Carnitine mg 200
Choline cl mg 200
Antioxidant mg 7.5
Antimold mg 2

جیره

دستورالعمل مصرف ارائه شده ، به منظور نگهداری وزن و شرایط مناسب بدنی و عملکردی می باشد.میزان مصرف خوراک باید  براساس شرایط امتیاز بدنی اسب و برنامه تولید مثی تنظیم شود. پیشنهاد می شود این محصول روزانه در 3 وعده تغذیه شود . میزان مصرف این محصول 50 درصد از کل خوراک دریافتی روزانه به ازای هر راس نریان می باشد.

علوفه خشک یونجه یا مرتعی با کیفیت، تمیز و عاری از گرد و خاک در اختیار نریان قرار دهید. زمانی که نریان کمتر فعالیت بدنی دارد، میزان مصرف این محصول کاهش داده شود.

  • این خوراک طی 7 تا 10 روز به تدریج باید جایگزین جیره ی قبلی شود.
  • خوراک باید توزین و به اندازه مناسب داده شود.
  • حداقل یک کیلوگرم علوفه ی خشک ، به ازای هر 100 کیلوگرم وزن اسب تغذیه شود.
  • اسب باید به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی آزاد داشته باشد.
  • بدون نظرمتخصص تغذیه اسب ، هیچگونه مکمل ویتامین و مواد معدنی دیگر استفاده نشود.
  • برای دریافت مشاوره با متخصصین تغذیه شرکت فرازدانه آوند تماس بگیرد.
مقدار مصرف روزانه بر اساس وزن بدن Daily intake basis on Body weight
500 400 300 200 وزن اسب
میزان مصرف روزانه  خوراک آجیلی  (کیلوگرم در روز)                                                                    میزان فعالیت
4.2 3.3 2.4 1.5 کم
5.1 4.2 3 2.1 معمولی
6.3 5.1 3.75 2.4 زیاد
7.5 6 4.5 3 خیلی زیاد
برگشت به بالا