خوراک آجیلی کره ۱۲ تا ۲۴ ماهه

برای تولید خوراک های آجیلی دکتر هورس از بهترین و با کیفیت ترین منابع خوراک داخلی و خارجی استفاده شده است. خوراک های آجیلی دکتر هورس به وسیله نرم افزار اختصاصی جیره نویسی اسب توسط متخصصان تغذیه اسب و براساس جداول استاندارد غذایی آمریکا و اروپا فرموله و تولید می شود. خوراک های آجیلی دکتر هورس از لحاظ انرژی، پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری، عناصر معدنی کم نیاز و پر نیاز، اسیدهای چرب ضروری مختلف، امگا3 و امگا6 ، ویتامین های محلول در آب و چربی، ال کارنیتین، آنتی اکسیدان، پروبیوتیک، پری بیوتیک، و سایر ریزمغذی های مورد نیاز اسب متوازن می باشد و متناسب با فعالیت های ورزشی مختلف و شرایط فیزیولوژیکی اسب تنطیم و تولید شده است.

توضیحات

  • افزایش کارایی سیستم ایمنی و مقاومت بدنی اسب
  • بهبود اشتها و وزن بدن اسب ، کاهش سن بلوغ جنسی
  • افزایش سرعت رشد، بهبود قدرت بدنی و توانایی حیوان
  • غنی شده با اسیدهای چرب امکا ۳ و امگا ۶ ، ویتامین ها و عناصر معدنی ضروری

آنالیز محصول

ریز مغذی‌های موجود در یک کیلوگرم

ریزمغذی / افزودنی

واحد

مقدار

Dry matter

% 88.5
DE McaL 3.4
Crude protein % 18
EE % 4
ADF % 7.2
NDF % 16.5
Vitamin A IU 6500
Vitamin E IU 100
Vitamin B1 mg 13
Vitamin B2 mg 5.5
VitaminB3 mg 20.5
VitaminB5 mg 15
VitaminB6 mg 1.5
VitaminB9 mg 3
VitaminB12 mg 20
VitaminD3 IU 1000
VitaminK3 mg 3
Vitamin H2 mg 2
VitaminC IU 2.4
Methionine mg 2000
Threonine mg 170
lysine mg 11300
Cu chelated mg 23.5
Mn chelated mg 40
Se chelated mg 0.25
Zn chelated mg 57
Cr chelated mg 0.3
Ca mg 8350
P mg 5300
Mg mg 1950
K mg 9500
Na mg 4200
Cl mg 7150
S mg 1880
Co mg 0.5
Fe mg 110
I mg 0.5
Sodium Saccharin mg 10
Probiotic mg 500
Multi Enzyme mg 5
L – Carnitine mg 250
Choline cl mg 250
Anti Oxidant mg 9.5
Anti mold mg 2.5

جیره

دستورالعمل مصرف ارائه شده ، به منظور نگهداری وزن و شرایط مناسب بدنی و عملکردی می باشد. میزان مصرف خوراک باید بر اساس شرایط امتیاز بدنی اسب و میزان فعالیت حیوان تنظیم شود. پیشنهاد می شود محصول فوق روزانه در 3 وعده تغذیه گردد. میزان مصرف این محصول 50 درصد از کل خوراک دریافتی روزانه به ازای هر راس اسب می باشد. علوفه خشک یونجه یا مرتعی با کیفیت ، تمیز و عاری از گردو خاک در اختیار حیوان قرار دهید. زمانی که اسب فعالیت بدنی کمتری دارد، میزان مصرف این محصول کاهش داده شود.

  • این خوراک طی 7 تا 10 روز به تدریج باید جایگزین جیره ی قبلی شود.
  • خوراک باید توزین و به اندازه مناسب داده شود.
  • حداقل یک کیلوگرم علوفه خشک به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن تغذیه شود.
  • اسب باید به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی آزاد داشته باشد
  • بدون نظر متخصص تغذیه اسب هیچگونه مکمل ویتامین و مواد معدنی دیگر استفاده نشود.
  • برای دریافت مشاوره با متخصصین تغذیه شرکت فراز دانه آوند تماس بگیرید.
مقدار مصرف روزانه بر اساس وزن بدن Daily intake basis on Body weight
200 150 100 50 وزن کره
میزان مصرف روزانه  خوراک آجیلی  (کیلوگرم در روز)                                                                    میزان فعالیت
4.2 3.6 2.4 1.8 کم
5 4 3 2 معمولی
6.3 5 3.75 2.5 زیاد
7.5 6 4.5 3 خیلی زیاد
برگشت به بالا