خوراک آجیلی کره ۲ هفتگی تا ۶ ماهه

برای تولید خوراک های آجیلی دکتر هورس از بهترین و با کیفیت ترین منابع خوراک داخلی و خارجی استفاده شده است. خوراک های آجیلی دکتر هورس به وسیله نرم افزار اختصاصی جیره نویسی اسب توسط متخصصان تغذیه اسب و براساس جداول استاندارد غذایی آمریکا و اروپا فرموله و تولید می شود. خوراک های آجیلی دکتر هورس از لحاظ انرژی، پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری، عناصر معدنی کم نیاز و پر نیاز، اسیدهای چرب ضروری مختلف، امگا3 و امگا6 ، ویتامین های محلول در آب و چربی، ال کارنیتین، آنتی اکسیدان، پروبیوتیک، پری بیوتیک، و سایر ریزمغذی های مورد نیاز اسب متوازن می باشد و متناسب با فعالیت های ورزشی مختلف و شرایط فیزیولوژیکی اسب تنطیم و تولید شده است.

توضیحات

  • بهبود اشتها و وزن بدن کره
  • تامین مواد معدنی و ویتامینی مورد نیاز
  • افزایش کارایی سیستم ایمنی و مقاومت بدنی کره
  • افزایش سرعت رشد بهبود قدرت بدنی و توانایی کره
  • غنی شده با اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 ، ویتامین ها و عناصر معدنی ضروری

آنالیز محصول

ریز مغذی‌های موجود در یک کیلوگرم

ریزمغذی / افزودنی واحد مقدار
Dry matter % 88.5
DE McaL 3.4
Crude protein % 24
EE % 3.5
ADF % 7.9
NDF % 16.5
Vitamin A IU 6500
Vitamin E IU 100
Vitamin B1 mg 13
Vitamin B2 mg 5.5
VitaminB3 mg 20.5
VitaminB5 mg 15
VitaminB6 mg 1.5
VitaminB9 mg 3
VitaminB12 mg 20
VitaminD3 IU 1000
VitaminK3 mg 3
Vitamin H2 mg 2
VitaminC IU 2.4
Methionine mg 2000
Threonine mg 170
lysine mg 15800
Cu chelated mg 26
Mn chelated mg 44.5
Se chelated mg 0.25
Zn chelated mg 61.5
Cr chelated mg 0.3
Ca mg 8900
P mg 5900
Mg mg 2250
K mg 12200
Na mg 4200
Cl mg 7200
S mg 2400
Co mg 0.6
Fe mg 130
I mg 0.5
Sodium Saccharin mg 10
Probiotic mg 500
Multi Enzyme mg 5
L – Carnitine mg 250
Choline cl mg 250
Anti Oxidant mg 9.5
Anti mold mg 2.5

جیره

دستورالعمل مصرف ارائه شده، به منظور نگهداری وزن و شرایط مناسب بدنی و عملکردی می باشد. میزان مصرف خوراک باید  بر اساس میزان مصرف شیر روزانه و سرعت رشد کره تنظیم شود. پیشنهاد می گردد این محصول روزانه در 3 وعده تغذیه شود. میزان مصرف این محصول 50 درصد از کل خوراک دستی دریافتی روزانه می باشد. علوفه خشک یونجه یا مرتعی با کیفیت ، تمیز و عاری از گرد و خاک در اختیار کره ها قرار دهید. زمانکی که کره شیر بیشتری مصرف می کند ، میزان مصرف این محصول کاهش داده شود.

  • این خوراک طی 7 تا 10 روز به تدریج باید جایگزین جیره ی قبلی شود.
  • خوراک باید توزین و به اندازه مناسب داده شود. میزان مصرف علوفه یونجه خشک ، مانند تغذیه ی پلت می باشد.
  • حیوان باید به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی آزاد داشته باشد.
  • بدون نظر متخصص تغذیه اسب ، هیچگونه مکمل ویتامین و مواد معدنی دیگر استفاده نشود.
  • برای دریافت مشاوره با متخصصین تغذیه شرکت فرازدانه آوند تماس بگیرید.
مقدار مصرف روزانه برا اساس وزن بدن Daily intake basis on Body weight
200 150 100 50 وزن کره
میزان مصرف روزانه  پلت (کیلوگرم در روز)                                                                    سرعت رشد
0.8 0.6 0.4 0.2 کم
1 0.75 0.5 0.25 معمولی
1.2 0.6 0.6 0.3 زیاد
برگشت به بالا