خوراک آجیلی کره ۶ تا ۱۲ ماهه

برای تولید خوراک های آجیلی دکتر هورس از بهترین و با کیفیت ترین منابع خوراک داخلی و خارجی استفاده شده است. خوراک های آجیلی دکتر هورس به وسیله نرم افزار اختصاصی جیره نویسی اسب توسط متخصصان تغذیه اسب و براساس جداول استاندارد غذایی آمریکا و اروپا فرموله و تولید می شود. خوراک های آجیلی دکتر هورس از لحاظ انرژی، پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری، عناصر معدنی کم نیاز و پر نیاز، اسیدهای چرب ضروری مختلف، امگا3 و امگا6 ، ویتامین های محلول در آب و چربی، ال کارنیتین، آنتی اکسیدان، پروبیوتیک، پری بیوتیک، و سایر ریزمغذی های مورد نیاز اسب متوازن می باشد و متناسب با فعالیت های ورزشی مختلف و شرایط فیزیولوژیکی اسب تنطیم و تولید شده است.

توضیحات

  • افزایش کارآیی سیستم ایمنی و مقاومت بدنی کره
  • بهبود اشتها و وزن بدن کره ، کاهش بروز بیماری
  • افزایش سرعت رشد بهبود قدرت بدنی و توانایی کره
  • غنی شده با اسیدهای چرب امگا ۳، امگا ۶، ویتامین ها و عناصر معدنی ضروری

آنالیز محصول

ریز مغذی‌های موجود در یک کیلوگرم

ریزمغذی / افزودنی

واحد

مقدار

Dry matter % 88.5
DE McaL 3.5
Crude protein % 21
EE % 3.8
ADF % 7.6
NDF % 16.5
Vitamin A IU 6500
Vitamin E IU 100
Vitamin B1 mg 13
Vitamin B2 mg 5.5
VitaminB3 mg 20.5
VitaminB5 mg 15
VitaminB6 mg 1.5
VitaminB9 mg 3
VitaminB12 mg 20
VitaminD3 IU 1000
VitaminK3 mg 3
Vitamin H2 mg 2
VitaminC IU 2.4
Methionine mg 13500
Threonine mg 2000
lysine mg 170
Cu chelated mg 25
Mn chelated mg 42.5
Se chelated mg 0.2
Zn chelated mg 59.5
Cr chelated mg 0.3
Ca mg 8600
P mg 5600
Mg mg 2150
K mg 6600
Na mg 4200
Cl mg 7150
S mg 2150
Co mg 1.2
Fe mg 120
I mg 0.5
Sodium Saccharin mg 10
Probiotic mg 500
Multi Enzyme mg 5
L – Carnitine mg 250
Choline cl mg 250
Anti Oxidant mg 9.5
Anti mold mg 2.5

جیره

دستورالعمل مصرف ارائه شده ، به منظور نگهداری وزن و شرایط مناسب بدنی و عملکرد می باشد. میزان مصرف خوراک باید بر اساس شرایط وضعیت بدنی و سرعت رشد کره تنظیم شود. پیشنهاد می شود محصول فوق روزانه در 3 وعده تغذیه گردد. میزان مصرف این محصول 50 درصد از کل خوراک دستی دریافتی روزانه می باشد. علوفه خشک یونجه یا مرتعی با کیفیت ، تمیز و عاری از گرد و خاک در اختیار کره ها قرار دهید.زمانی که کره فعالیت بدنی کمتری دارد میزان مصرف این محصول کاهش داده شود.

  • این خوراک طی 7 تا 10 روز به تدریج باید جایگزین جیره ی قبلی شود.
  • خوراک باید توزین و به اندازه مناسب داده شود.
  • میزان مصرف علوفه یونجه خشک مانند تغذیه خوراک آجیلی می باشد.
  • حیوان باید به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی آزاد داشته باشد.
  • بدون نظر متخصص تغذیه اسب، هیچگونه مکمل ویتامین و مواد معدنی دیگر استفاده نشود.

برای دریافت مشاوره با متخصصین تغذیه شرکت فراز دانه آوند تماس گرفته شود.

مقدار مصرف روزانه برا اساس وزن بدن Daily intake basis on Body weight
300 250 200 150 وزن کره
میزان مصرف روزانه  خوراک آجیلی  (کیلوگرم در روز)                                                                    میزان فعالیت
2.4 2.1 1.65 1.2 کم
3 2.4 2.1 1.5 معمولی
3.75 3.15 2.4 1.8 زیاد
برگشت به بالا