مکمل استرس و حمل و نقل

برای تولید مکمل های تخصصی دکتر هورس  از بهترین مواد اولیه و برندهای خارجی معتبر و آخرین تکنولوژی فرمولاسیون و ساخت استفاده می‌شود.

مکمل های تخصصی دکتر هورس متنوع بوده و هریک از آنها کاربرد خاصی دارد. به طوری‌که بر اساس نیاز  اسب در شرایط بدنی و فیزیولوژیکی بدن و نوع بیماری مکمل های متعددی عرضه می شود.

با مصرف مکمل‌های تخصصی دکتر هورس، ویتامین های محلول در آب و چربی، مواد معدنی ضروری کم نیاز و پرنیاز، اسیدهای آمینه ضروری، اسیدهای چرب ضروری امگا سه و شش، ریز مغذی های ضروری برای رشد سم و پوست و استخوان بندی کره، پیشگیری و درمان آسیب های احتمالی، تقویت رشد و سیستم ایمنی، بهبود باروری و تولید مثل به طور کامل و بر اساس استاندارد های غذایی تامین می شود.

توضیحات

  • پیشگیری از بروز استرس
  • درمان و بهبود اسب های در معرض استرس
  • محرک اشتها و افزایش قدرت بدنی
  • بهبود آسیب های رفتاری و کاهش رفتارهای ناهنجاراسب
  • آماده سازی جسمانی و روانی اسب برای حضور در مسابقات
  • حفظ سلامت دستگاه گوارش اسب در حین حمل و نقل

عنوان

Go to Top