مکمل ویتامینه و معدنی مخصوص کره

برای تولید مکمل های تخصصی دکتر هورس  از بهترین مواد اولیه و برندهای خارجی معتبر و آخرین تکنولوژی فرمولاسیون و ساخت استفاده می‌شود.

مکمل های تخصصی دکتر هورس متنوع بوده و هریک از آنها کاربرد خاصی دارد. به طوری‌که بر اساس نیاز  اسب در شرایط بدنی و فیزیولوژیکی بدن و نوع بیماری مکمل های متعددی عرضه می شود.

با مصرف مکمل‌های تخصصی دکتر هورس، ویتامین های محلول در آب و چربی، مواد معدنی ضروری کم نیاز و پرنیاز، اسیدهای آمینه ضروری، اسیدهای چرب ضروری امگا سه و شش، ریز مغذی های ضروری برای رشد سم و پوست و استخوان بندی کره، پیشگیری و درمان آسیب های احتمالی، تقویت رشد و سیستم ایمنی، بهبود باروری و تولید مثل به طور کامل و بر اساس استاندارد های غذایی تامین می شود.

توضیحات

  • تامین نیازهای موادمعدنی و ویتامین های کره
  • تامین اسیدآمینه های و سایر ریزمغذی های کره
  • تقویت استخوان بندی، قدرت بدنی و سرعت رشد کره
  • تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در مقابل بیماری ها
  • حاوی پروبیوتیک، مولتی آنزیم و توکسین بایندر

عنوان

Go to Top