پرمیکس ویتامین E+Se 11000

وجود ویتامین E و سلنیوم به دلیل کاهش اکسیداسیون چربی و کاهش تولید رادیکال های آزاد در غشای سلولی باعث افزایش توان سیستم ایمنی بدن دام می گردد. از این رو توصیه می شود از پرمیکس درمانی E و سلنیوم در مواقع بروز بیماری های عفونی و کاهش باروری در جیره استفاده شود.

* پرمیکس ویتامین E+Se در کیسه کامپوزیت 10 کیلوگرمی تولید و ارائه می گردد.

توضیحات

  • تقویت سیستم ایمنی بدن
  • کاهش عفونت های رحمی و افزایش باروری
  • کاهش جفت ماندگی
  • بهبود عملکرد تولیدی و بهبود ضریب تبدیل غذایی

عنوان

Go to Top