استارتر گوساله شیرخوار (آجیلی و پلت)-B

خوراک مخصوص گوساله شیرخوار

توضیحات

  • تامین احتیاجات غذایی گوساله ها
  • بهبود رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی
  • شیرگیری سریع تر
  • کاهش بیماری ها و مرگ و میر به دلیل سوء تغذیه
  • استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت

عنوان

Go to Top