خوراک آجیلی مادیان آبستن سنگین- ۹-۱۱ ماه آبستن

برای تولید خوراک های آجیلی دکتر هورس از بهترین و با کیفیت ترین منابع خوراک داخلی و خارجی استفاده شده است. خوراک های آجیلی دکتر هورس به وسیله نرم افزار اختصاصی جیره نویسی اسب توسط متخصصان تغذیه اسب و براساس جداول استاندارد غذایی آمریکا و اروپا فرموله و تولید می شود. خوراک های آجیلی دکتر هورس از لحاظ انرژی، پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری، عناصر معدنی کم نیاز و پر نیاز، اسیدهای چرب ضروری مختلف، امگا3 و امگا6 ، ویتامین های محلول در آب و چربی، ال کارنیتین، آنتی اکسیدان، پروبیوتیک، پری بیوتیک، و سایر ریزمغذی های مورد نیاز اسب متوازن می باشد و متناسب با فعالیت های ورزشی مختلف و شرایط فیزیولوژیکی اسب تنطیم و تولید شده است.

توضیحات

  • غنی شده با سلنیوم و ویتامین E
  • بهبود وضعیت آبستنی و رشد جنین
  • تامین مواد معدنی و ویتامینی مورد نیاز
  • رشد و آماده سازی سیستم پستان برای تولید شیر
  • افزایش کارایی و تقویت سیستم ایمنی و مقاومت بدنی

آنالیز محصول

ریز مغذی‌های موجود در یک کیلوگرم

ریزمغذی / افزودنی

واحد

مقدار

Dry matter % 89
DE McaL 3.4
Crude protein % 14
EE % 3.8
ADF % 7.1
NDF % 17.9
Vitamin A IU 6500
Vitamin E IU 100
Vitamin B1 mg 13
Vitamin B2 mg 5
VitaminB3 mg 20
VitaminB5 mg 15
VitaminB6 mg 1.5
VitaminB9 mg 3
VitaminB12 mg 20
VitaminD3 IU 1000
VitaminK3 mg 3
Vitamin H2 mg 2
VitaminC IU 2
Methionine mg 2000
Threonine mg 170
lysine mg 8250
Cu chelated mg 21.5
Mn chelated mg 40.5
Se chelated mg 0.2
Zn chelated mg 55
Cr chelated mg 0.3
Ca mg 7950
P mg 5000
Mg mg 1750
K mg 7600
Na mg 4150
Cl mg 7200
S mg 1500
Co mg 0.6
Fe mg 96
I mg 0.5
Sodium Saccharin mg 10
Probiotic mg 500
Multi Enzyme mg 5
L – Carnitine mg 250
Choline cl mg 250
Anti Oxidant mg 9.5
Anti mold mg 2.5

جیره

دستورالعمل مصرف ارائه شده ، به منظور نگهداری وزن و شرایط مناسب بدنی و عملکردی می باشد. میزان مصرف خوراک باید بر اساس شرابیط امتیاز بدنی اسب ، فعالیت بدنی و برنامه تولید مثلی تنظیم شود. پیشنهاد می شود این محصول روزانه در 3 وعده تغذیه شود. میزان مصرف این محصول 50 درصد از کل خوراک دریافتی روزانه به ازای هر راس است می باشد. علوفه خشک یونجه یا مرتعی بات کیفیت ، تمیز و عاری از گرد و خاک در اختیار اسب قرار دهید . زمانی که اسب فعالیت بدنی کمنر دارد. مصرف این محصول نیز کاهش داده شود. این خوراک طی 7 تا 10 روز به تدریخ باید جایگزین جیره ی قبلبی شود.

  • خوراک باید توزین و به اندازه مناسب داده شود.
  • حداقل یک کیلوگرم علوفه خشک، به ازای هر 100 کیلوگرم وزن اسب تغذیه شود.
  • اسب باید به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی آزاد داشته باشد.
  • بدون نظر متخصص اسب ، هیچگونه مکمل ویتامین و مواد معدنی دیگر استفاده نشود.

برای دریافت مشاوره با متخصصین تغذیه شرکت فراز دانه آوند تماس بگیرید.

مقدار مصرف روزانه برا اساس وزن بدن Daily intake basis on Body weight
600 500 400 200 وزن اسب
میزان مصرف روزانه  (کیلوگرم در روز)                                                                           ماه آبستنی
4.8 4 3.3 2.4 1.6 9
6 5.1 4.2 3 2.1 10
7.5 6.3 5.1 3.75 2.4 11
برگشت به بالا