مکمل دیری ساپ

مکمل دیری ساپ

تامین مکمل ویتامینی – معدنی با فرمولاسیون مناسب مربوط به گاوهای شیری می تواند تاثیر فراوانی در تولید و باروری داشته باشد. از طرف دیگر قیمت تمام شده مکمل بر اساس میزان سودآوری نیز باید در نظر گرفته شود. این مکمل به دلیل دارا بودن مقادیر مناسب ویتامین E و سلنیوم سبب کاهش روزهای باز در گله شده و از طرف دیگر به دلیل داشتن نسبت مناسب ویتامین A سبب کاهش عفونت های اوایل شیردهی خواهد شد. مکمل حاضر حاوی مقادیر قابل توجهی از میکرومینرال ضروری بوده که می تواند در پیش گیری از بیماری های متابولیک در گاوهای تازه زا تاثیر بسزایی داشته باشد. با احتساب نسبت سود به هزینه در مورد این مکمل قابلیت های مربوط به این مکمل در زمینه تولید و باروری و سلامت دام بیشتر مشخص خواهد شد.

توضیحات

  • تامین بهینه احتیاجات ویتامین و مواد معدنی
  • افزایش مقاومت دام در برابر بیماری ها
  • عملکرد بهینه سیستم ایمنی و تضمین سلامت در گاو شیری
  • افزایش تولید شیر در گاوهای شیری
  • افزایش عملکرد تولید مثلی و شاخص های مرتبط
  • بهبود عملکرد تولید مثلی در دام های ماده
  • جلوگیری از بروز بیماری های متابولیکی و تولید مثلی
  • بهبود راندمان خوراک مصرفی

عنوان

Go to Top