کنسانتره ۱۰ درصد بره و بزغاله پرواری

تامین احتیاجات مواد مغذی دام  مبتنی بر تغذیه جیره کاملا مخلوط، شامل بخش مواد خشبـی، بخش کنسـانتـره و افـزودنـی ها، یکی از رهیـافت های موثـر در حصـول اطمینـان از تغذیـه بهینـه می باشد. در این میان کیفیت و کمیت مواد افزودنی و ریزمغذی های موجود در بخش کنسانتره از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. مشکلات عدیده ای در این زمینه همواره ذهن دامداران و کارشناسان تغذیه را درگیر می نماید.

از جمله این مشکلات می توان به تنوع افزودنی های موجود در بازار (گاهاً موجب سردرگمی دامداران و کارشناسان می شود)، تولید و عرضه انواع مکمل های معدنی – ویتامینه با برندها و خلوص بسیار متنوع، تغییر در رویه واردات و ترخیص و تنوع خلوص مواد اولیه، اشتباهات کارگری، خطاهای توزین در هر کدام از مواد، عدم استفاده از سیستم میکسر بهینه در محل دامداری، فرمولاسیون سلیقه ای کارشناسان، عدم واردات یا تولید مواد اولیه اشاره نمود.

مسلماً بسیاری از این خطاها در دامداری ها قابل پیگیری و ردیابی نمی باشد و تا زمانی که عوارض جبران ناپذیر متابولیکی و عملکرد تولیدی رخ نداده است، دامدار یا کارشناس متوجه مشکلات نمی شوند.

توضیحات

 1. حفظ یکنواختی کمیت و کیفیت ریز مغذی ها و افزودنی های مورد استفاده در تدارک کنسانتره
 2. اجتناب از مشکلات ناشی در توزین مواد کم حجم و افزودنی های ویژه و کاهش ضریب خطای توزین
 3. تولید مخلوط نهایی کنسانتره با ضریب اطمینان بالا
 4. استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت در تهیه کنسانتره
 5. بر طرف شدن مشکلات اقتصادی ناشی از خرید مواد اولیه از تامین کنندگان متعدد
 6. صرفه جویی در وقت و هزینه انبارداری و جلوگیری از هدرروی مواد اولیه در انبار و فرآیند ساخت کنسانتره
 7. کاهش هزینه کارگری در تولید و بهینه سازی شاخص های سرانه تولید شیر
 8. استفاده بهینه از مواد افزودنی که در شرایط مزرعه امکان مخلوط نمودن آنها در کنسانتره وجود ندارد
 9. ارائه خدمات پس از فروش رایگان، فالوآپ محصول و پایش عملکرد گله توسط کارشناسان و متخصص تغذیه
 10. حذف نزدیک به ۲۰ قلم از مواد مورد نیاز در ساخت کنسانتره
 11. انعطاف مصرف کنسانتره فرازفید برای استفاده در گروه های مختلف دام ها با سطوح مختلف تولیدی
 12. ارائه محصول جداگانه برای فارم های صنعتی و نیمه صنعتی
 13. بهینه سازی خوراک فارم با استفاده از دانش روز دنیا و بهره مندی از محصول دانش بنیان
 14. یکنواختی در پاسخ تولید، حفظ سلامت و عملکرد بهینه دام ها

عنوان

Go to Top