کنسانتره ۱۰ درصد دیری پلاس

( کنسانتره مخصوص پر تولید)

کنسانتره مخصوص گاو شیری پر تولید

توضیحات

  1. استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت در تهیه کنسانتره و استفاده بهینه از افزودنی­ها
  2. حفظ یکنواختی کمیت و کیفیت ریز مغذی­ها و افزودنی مواد استفاده در کنسانتره
  3. پیشگیری از ضایعات سم و کاهش لنگش در گاو شیری پر تولید
  4. جلوگیری از عوارض متابولیکی و کاهش حذف اجباری گاوها در گله
  5. بهبود وضعیت تولید مثلی و افزایش نرخ شاخص های نظیر گیرایی و آبستنی
  6. تامین نیازهای مواد معدنی و ویتامینی و کاهش بروز ورم پستان و بهبود کیفیت و مقدار تولید شیر

عنوان

Go to Top