کنسانتره ۱۰ درصد دیری

( کنسانتره مخصوص متوسط تولید)

کنسانتره مخصوص گاو شیری متوسط تولید و گاو خشک

توضیحات

  • استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت در تهیه کنسانتره و استفاده بهینه از افزودنی‌ها
  • حفظ یکنواختی کمیت و کیفیت ریز مغذی‌ها و افزودنی مواد استفاده در کنسانتره
  • تامین بهینه احتیاجات مواد معدنی و ویتامینی و افزایش مقاومت دام در برابر بیماری ها
  • عملکرد بهینه سیستم ایمنی و تضمین سلامت در گاو شیری
  • جلوگیری از بروز بیماری های متابولیکی و بهبود راندمان خوراک مصرفی
  • بهبود عملکرد تولید مثلی در دام

عنوان

Go to Top