کنسانتره ۱۰ درصد میش و بز

کنسانتره مخصوص میش و بز شیری

توضیحات

  •  استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت در تهیه کنسانتره و استفاده بهینه از افزودنی‌ها
  •  حفظ یکنواختی کمیت و کیفیت ریز مغذی‌ها و افزودنی مواد استفاده در کنسانتره
  •  بهبود باروری و عملکرد تولید مثلی در گله و بهبود وضعیت آبستنی و شیردهی
  •  افزایش در صد دوقلوزایی در گله و تولید بره های بیشتر
  •  تامین بهینه مواد معدنی و ویتامینی و افزایش مقاومت دام در برابر بیماری ها
  •  اجتناب از مشکلات ناشی در توزین مواد کم حجم و افزودنی های ویژه و کاهش ضریب خطای توزین

عنوان

Go to Top