کنسانتره ۱۰ درصد گوساله

کنسانتره مخصوص گوساله پرواری

توضیحات

  • استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت در تهیه کنسانتره و استفاده بهینه از افزودنی‌ها
  • حفظ یکنواختی کمیت و کیفیت ریز مغذی‌ها و افزودنی مواد استفاده در کنسانتره
  • تامین کلیه احتیاجات مواد معدنی و ویتامینی در گوساله پرواری و بهبود سیستم ایمنی
  • بهبود رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی به دلیل وجود موننسین و سایر افزودنی ها
  • اجتناب از مشکلات ناشی در توزین مواد کم حجم و افزودنی های ویژه و کاهش ضریب خطای توزین

عنوان

Go to Top