استارتر بزغاله- پلت

استارتر مخصوص بزغاله شیرخوار

توضیحات

  • تامین احتیاجات غذایی بزغاله پرواری
  • بهبود رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی
  • وزن گیری سریع و کاهش دوره پرواربندی بره ها
  • کاهش بیماری ها و مرگ و میر به دلیل سوء تغذیه
  • استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت

عنوان

Go to Top