خوراک آجیلی مادیان شیرده

برای تولید خوراک های آجیلی دکتر هورس از بهترین و با کیفیت ترین منابع خوراک داخلی و خارجی استفاده شده است. خوراک های آجیلی دکتر هورس به وسیله نرم افزار اختصاصی جیره نویسی اسب توسط متخصصان تغذیه اسب و براساس جداول استاندارد غذایی آمریکا و اروپا فرموله و تولید می شود. خوراک های آجیلی دکتر هورس از لحاظ انرژی، پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری، عناصر معدنی کم نیاز و پر نیاز، اسیدهای چرب ضروری مختلف، امگا3 و امگا6 ، ویتامین های محلول در آب و چربی، ال کارنیتین، آنتی اکسیدان، پروبیوتیک، پری بیوتیک، و سایر ریزمغذی های مورد نیاز اسب متوازن می باشد و متناسب با فعالیت های ورزشی مختلف و شرایط فیزیولوژیکی اسب تنطیم و تولید شده است.

توضیحات

  • تقویت سیستم ایمنی و مقاومت مادیان
  • تامین مواد معدنی و ویتامینه مورد نیاز
  • بهبود و تداوم شیردهی ، اشتها و وزن زنده مادیان
  • بهبود دهنده کیفیت شیر و سرعت رشد کره شیرخوار
  • غنی شده با اسیدهای چرب امگا ۳ ، امگا ۶، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز

آنالیز محصول

ریز مغذی‌های موجود در یک کیلوگرم

ریزمغذی / افزودنی

واحد

مقدار

Dry matter % 88.5
DE Mcal/kg 3.4
Crude protein % 20
EE % 3.8
ADF % 7.5
NDF % 16.7
Vitamin A IU 6500
Vitamin E IU 100
Vitamin B1 mg 13
Vitamin B2 mg 5.5
VitaminB3 mg 20.5
VitaminB5 mg 15
VitaminB6 mg 1.5
VitaminB9 mg 3
VitaminB12 mg 20
VitaminD3 IU 1000
VitaminK3 mg 3
Vitamin H2 mg 2
VitaminC IU 2.4
Methionine mg 2000
Threonine mg 170
lysine mg 12800
Cu chelated mg 24.5
Mn chelated mg 42.5
Se chelated mg 0.25
Zn chelated mg 59
Cr chelated mg 0.59
Ca mg 8550
P mg 5550
Mg mg 2050
K mg 10400
Na mg 4200
Cl mg 7150
S mg 2050
Co mg 0.6
Fe mg 117
I mg 0.5
Sodium Saccharin mg 10
Probiotic mg 500
Multi Enzyme mg 5
L – Carnitine mg 250
Choline cl mg 250
Anti Oxidant mg 9.5
Anti mold mg 2.5

جیره

دستورالعمل مصرف ارائه شده ، به منظور نگهداری وزن و شرایط مناسب بدنی و عملکردی می باشد. میزان مصرف خوراک باید بر اساس شرایط امتیاز بدنی اسب ،ماه شیردهی و برنامه تولید مثلی تنظیم شود. پیشنهاد می شود این محصول روزانه در 3 وعده تغذیه شود. میزان مصرف این محصول 50 درصد از کل خوراک دریافتی روزانه به ازای هر راس مادیان می باشد. علوفه خشک یونجه یا مرتعی با کیفیت ، تمیز و عاری از گرد و خاک در اختیار مادیان قرار دهید. زمانی که مادیان فعالیت بدنی کمتری دارد ، مصرف این محصول باید کاهش یابد. این خوراک طی 7 تا 10 روز به تدریج باید جایگزین جیره ی قبلی شود.

  • خوراک باید توزین و به اندازه مناسب داده شود.
  • حداقل یک کیلوگرم علوفه ی خشک ، به ازای هر 100 کیلوگرم وزن اسب تغذیه شود.
  • اسب باید به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی آزاد داشته باشد.
  • بدون نظر متخصص تغذیه اسب، هیچگونه مکمل ویتامین و مواد معدنی دیگر استفاده نشود.

جهت دریافت مشاوره با متخصصین تغذیه شرکت فراز دانه آوند تماس گرفته شود.

مقدار مصرف روزانه برا اساس وزن بدن Daily intake basis on Body weight
600 500 400 200 وزن اسب
میزان مصرف روزانه  خوراک (کیلوگرم در روز)                                                                           ماه شیردهی
6 5.1 4.2 2.1 1-2
5.4 4.5 3.6 1.8 3-4
4.5 4.2 3 1.5 5-6
برگشت به بالا