خوراک آجیلی مادیان شیرده

برای تولید خوراک های آجیلی دکتر هورس از بهترین و با کیفیت ترین منابع خوراک داخلی و خارجی استفاده شده است. خوراک های آجیلی دکتر هورس به وسیله نرم افزار اختصاصی جیره نویسی اسب توسط متخصصان تغذیه اسب و براساس جداول استاندارد غذایی آمریکا و اروپا فرموله و تولید می شود. خوراک های آجیلی دکتر هورس از لحاظ انرژی، پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری، عناصر معدنی کم نیاز و پر نیاز، اسیدهای چرب ضروری مختلف، امگا3 و امگا6 ، ویتامین های محلول در آب و چربی، ال کارنیتین، آنتی اکسیدان، پروبیوتیک، پری بیوتیک، و سایر ریزمغذی های مورد نیاز اسب متوازن می باشد و متناسب با فعالیت های ورزشی مختلف و شرایط فیزیولوژیکی اسب تنطیم و تولید شده است.

توضیحات

  • تقویت سیستم ایمنی و مقاومت مادیان
  • تامین مواد معدنی و ویتامینه مورد نیاز
  • بهبود و تداوم شیردهی ، اشتها و وزن زنده مادیان
  • بهبود دهنده کیفیت شیر و سرعت رشد کره شیرخوار
  • غنی شده با اسیدهای چرب امگا ۳ ، امگا ۶، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز

عنوان

Go to Top