خوراک میش

خوراک مخصوص میش

توضیحات

  •  تامین احتیاجات غذایی بز
  •  افزایش تولید شیر در بز
  •  افزایش نرخ باروری و بهبود عملکرد تولید مثلی در گله
  •  استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت

عنوان

Go to Top