مکمل آل میکس- عمومی

افزایش پتانسیل ژنتیکی دام ها و تغییر سیستم تغذیه در سال های اخیر و از طرفی تغییرپذیری و تنوع مواد مغذی در مواد خوراکی (خصوصا مواد علوفه ای)،‌ نقش مکمل های مواد مغذی به خصوص ویتامین ها و مواد معدنی را در حمایت سلامت و تولید بیشتر،‌ بیش از پیش برجسته کرده است. استفاده از جیره های رایج و حاوی مواد متراکم زیاد به تنهایی نمی تواند پاسخگوی احتیاجات تمامی مواد مغذی (به ویژه ریز مغذی ها) با سطح تولید کنونی باشد. این وضعیت در گاوهای شیری و گوساله های در حال رشد به مراتب بحرانی تر می باشد. طبق اطلاعات منتشر شده از سازمان FAO بهره وری پایین دام ها در بیش از ۴۰ درصد موارد به علت عدم تامین و توازن مواد معدنی و ویتامینی مربوط می شود. از بین ویتامین ها لازم است ویتامین های A ،D و E بصورت مکمل غذایی در اختیار نشخوارکنندگان قرار گیرد. سایر ویتامین ها نظیر ویتامین K و همچنین ویتامین های گروه B و C نیز به دلیل وضعیت خاص آناتومیکی دستگاه گوارش، امکان ساخته شدن آنها در شکمبه وجود دارد. با این حال در دام های پرتولید به منظور حفظ عملکرد حیوان لازم است چنین مواد مغذی به صورت مکمل به جیره غذایی افزوده شود. از این رو شرکت فراز دانه آوند فرمول ® All Mix عمومی را براساس آنالیز سازمان دامپزشکی کل کشور فرموله و تولید کرده است.

توضیحات

  • تامین بهینه احتیاجات ویتامین و مواد معدنی
  • افزایش مقاومت دام در برابر بیماری ها
  • عملکرد بهینه سیستم ایمنی و تضمین سلامت در دام
  • افزایش تولید شیر در گاوهای شیری
  • افزایش عملکرد تولید مثلی و شاخص های مرتبط
  • افزایش وزن گیری گوساله های پرواری و در حال رشد
  • بهبود عملکرد تولید مثلی در دام های ماده
  • جلوگیری از بروز بیماری های متابولیکی و تولید مثلی

عنوان

Go to Top