کنسانتره ۱۰ درصد کلوزآپ

( کنسانتره مخصوص انتظار زایش)

کنسانتره مخصوص گاو انتظار زایش

توضیحات

  •  استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت در تهیه کنسانتره و استفاده بهینه از افزودنی‌ها
  •  حفظ یکنواختی کمیت و کیفیت ریز مغذی‌ها و افزودنی مواد استفاده در کنسانتره
  •  بهبود متابولیسم کلسیم در دوره انتقال (DCAD مناسب) و کاهش استرس زایمان
  •  کاهش عوارض متابولیکی و بهبود تولید شیر در دوره شیردهی
  •  تامین مواد معدنی و ویتامینی به همراه نمک‌های آنیونی
  •  تقویت سیستم ایمنی و کاهش بیماری‌های رحمی نظیر متریت و جفت ماندگی و افزایش عملکرد تولیدمثلی

عنوان

Go to Top