کنسانتره ۷٫۵ درصد دیری

( کنسانتره مخصوص متوسط تولید)

کنسانتره مخصوص گاو شیری متوسط تولید و گاو خشک

توضیحات

  1. استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت در تهیه کنسانتره و استفاده بهینه از افزودنی ها
  2. حفظ یکنواختی کمیت و کیفیت ریز مغذی ها و افزودنی مواد استفاده در کنسانتره
  3. تامین بهینه احتیاجات مواد معدنی و ویتامینی و افزایش مقاومت دام در برابر بیماری ها
  4. عملکرد بهینه سیستم ایمنی و تضمین سلامت در گاو شیری
  5. جلوگیری از بروز بیماری های متابولیکی و بهبود راندمان خوراک مصرفی
  6. بهبود عملکرد تولید مثلی در دام

عنوان

Go to Top